Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de volledige Algemene Voorwaarden van Skydive ENPC. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skydive ENPC is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Skydive ENPC. 

Voor de volledige Algemene Voorwaarden verwijzen wij u naar de link hierboven. Daarnaast zijn al onze activiteiten onderhevig aan ons Huishoudelijk Reglement.